Reklama w Internecie reklamą przyszłości?

Reklama w Internecie

Reklama w Internecie

Współcześnie reklamodawcy szukają nowych dróg dotarcia do potencjalnych klientów – odbiorców swoich usług i produktów. Drogi ku klientom są rozmaite. Ważne, aby dostosowywać formy reklamy do współczesności, tzn. maksymalnie dużo i często korzystać z narzędzi reklamowych o nowoczesnej formie i z nowoczesnych pól. Przykładem takiego nowoczesnego „pola”, na którym można się promować, jest internet. Z całą pewnością jest to obszar, w którym można reklamować się w sposób masowy i często bardzo skuteczny. Czy jednak jest to reklama przyszłości? Czy w przewidywalnej przyszłości internet będzie tym dla reklamodawców czym jeszcze niedawno była telewizja? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przeanalizować wiele aspektów sprawy.

Przede wszystkim nowoczesna reklama przyszłości to taka, która umożliwia dotarcie do maksymalnie dużej liczby potencjalnych klientów przy niskich kosztach oraz w krótkim czasie. Czy reklama w Internecie spełnia te warunki? Wydaje się, że tak.

Po pierwsze, kwestia masowości, tzn. liczby potencjalnych klientów, do których taka reklama dociera. Jak wiadomo internet ma coraz więcej ludzi. Jest on coraz powszechniej dostępny i na pewno trend ten będzie dalej się utrzymywał. A zatem liczba potencjalnych odbiorców treści reklamowych emitowanych w internecie jest już duża, a będzie jeszcze większa.

Po drugie, reklama w Internecie jest tania, biorąc pod uwagę powyższą masowość. Jest znacznie tańsza niż reklama w telewizji czy nawet z wykorzystaniem przestrzeni miejskiej. Jest często tańsza nawet niż marketing bezpośredni. Dlaczego? Ponieważ angażuje względnie mało sił i środków. A dociera, jak wspomniano, do bardzo dużej liczby ludzi, często nie mniejszej niż reklama w telewizji.

Po trzecie wreszcie, szybkość reklamy, tzn. termin, w jakim można ją wyprodukować, wyemitować i w jakim spowoduje wzrost popularności reklamowanej marki czy produktów. Termin ten, we wszystkich trzech kategoriach, jest bardzo krótki. Reklama w Internecie jest możliwa do wyprodukowania w krótszym terminie niż w telewizji, szczególnie jeśli nawiązuje do tamtejszych treści, występują w niej te same postaci, ci sami aktorzy, zaś akcja dzieje się w tym samym plenerze.

A zatem nie można mieć wątpliwości, że reklama za pośrednictwem internetu jest reklamą przyszłości.